Mynsters Trafikskole

"

Generelt

 1. Mynsters Trafikskole er medlem af Dansk Kørelærer union, Næstved Afdeling.

 2. Henrik Mynster er godkendt kørelærer til Kategori B almindelig personbil, herunder traktor/motorredskab.

 3. Vi har teoriundervisning på Troldehøjen 28. 4700 Næstved. På vores hold er der kun 3 elever på holdet.

 4. Husk fra den. 1. oktober 2006 skal du have et 7 lektioners færdselsrelateret førstehjælpskursus inden teoriprøven kan bestilles. Er du læge eller sygeplejerske, eller arbejder i andre job hvor førstehjælp indgår, så kan der søges om dispensation. Du kan selv finde en førstehjælpsudbyder, eller vælge vores førstehjælpsudbyder, det er helt op til dig. Førstehjælp foregår på adressen Nordre farimagsvej 16. 4700 Næstved.

 5. Lovkrav almindelig bil (kategori B) - Minimum 29 lektioner à 45 min. i teorilokalet - 4 lektioner på lukket øvelsesplads - 16 lektioner på vej - 4 lektioner på køretekniskanlæg

"

Hvornår kan jeg starte?

 1. Du kan tidligst starte på den praktiske del af kørekortet 3 måneder før din 17 års fødselsdag.

 2. Der er særlige regler for kørekort til 17 årige, dem kan du læse mere om på wwww.sikkertrafik.dk

 3. Det betyder du sagtens kan starte på den første teoridel når det passer dig, og du vil dermed kunne gå til teoriprøve 1 måned før din 17 års fødselsdag, og komme til køreprøve på selve dagen du fylder 17 år.

"

Køretider og skoletid

 1. Du skal forvente at øvelseskørsel kan ligge i skoletiden.

 2. Det skal forventes at teoriprøve, banekørsel, samt køreprøve ligger i skoletiden.

"

Eleven skal...

 1. Hurtigst muligt efter, at du er startet, eller inden du starter, skal du besøge din sædvanlige læge, medbringende et billede (35x45 mm) og få en lægeattest, som du skal aflevere til køreskolen sammen med en kopi af dit sygesikringsbevis. Din læge skal skrive bag på billedet. Hvis du er under 18 år skal dine forældre underskrive en samtykke erklæring, denne får du på køreskolen. Ligeledes skal der laves en samtykke erklæring til færdselsstyrelsen, denne får du ligeledes på køreskolen.

 2. Lægeattesten skal bruges til den godkendelse, som kræves, når man vil tage kørekort, og vil blive afleveret til Borgerservice sammen med din kørekortansøgning.

 3. Når du skal fremskaffe billedet, så få det optaget hos en fotoforhandler, da optagevinklen på ansigtet skal være korrekt. Kom ikke med et skolefoto, det er ofte ikke godt nok.

 4. Til Teori- og Køreprøver Skal eleven huske: Kørelærerens lektionsplan, ansøgning om kørekort samt pas, eller dåbs/navneattest i forbindelse med fremvist billededokumentation skal altid medbringes til teori & køreprøve.

 5. Mangler et af dokumenterne, kan du afvises, ny prøve skal bestilles og nyt prøvegebyr betales.

"

Ventetider

 1. Bemærk, der kan i perioder være ventetider på teori og køreprøver. Ventetiderne er i øjeblikket ca. 1 til 1½ måned hos Næstved politi.

 2. Som følge af periodevis ventetider på teori og køreprøver vil det være godt, hvis du kan medbringe din lægeattest til 1 eller 2 teorifremmøde.

"

Generhverv

 1. Ved generhvervelse af kørekort kræves der ikke lægeattest, men du skal søge om at få lov til at generhverve dit kørekort ved den lokale politimyndighed (dette kan vi være behjælpelige med).

"

Teori og Praktisk undervisning

 1. Det er et lovkrav, at man får teorilektionerne i den rigtige rækkefølge, da det, man lærer i en teorilektion, skal øves i den efterfølgende praktiske lektion.

 2. Når man har været til teoriundervisning, skal man have køreundervisning før, man må komme til teoriundervisning næste gang.

 3. Det er ligeledes et lovkrav, at der skal udarbejdes lektionsplaner. Disse er dokumentation for, at lovens undervisningsplan overholdes.

 4. Eleven får udleveret et eksemplar, og kørelæreren ligeledes et eksemplar, og der skal efter hver lektion af begge parter underskrives i kørelærerens eksemplar.

 5. Du kan også bruge lektionsplanen, når du skal læse forud, da man kan se, hvad der skal undervises i næste gang.

 6. Vi starter på den lukkede øvelsesplads i sorø, hvor du får udleveret en bil, hvorefter du skal udfør nogle forskellige fastlagte øvelser for at lære en bilen og dens funktioner at kende.

 7. Det anbefales, at du læser i teoribogen inden manøvrebanen.

 8. Efter manøvrebanen skal du i gang med den egentlige øvelseskørsel på vej.

 9. Når du er så dygtig, at du vil kunne bestå køreprøven, skal du på glatførekursus, hvor du skal lære at bremse på kortest mulig afstand uden hjulblokade på tør og våd vej, undvige forhindringer og rette bilen op efter en udskridning. Dette foregår også i sorø.

"

Køreprøven

 1. Til køreprøven er der afsat 45 minutter. Den prøvesagkyndige vil normalt først bede dig gennemgå noget af det tekniske på bilen, det kan eksempelvis være kontrol af dæk.

 2. Herefter skal du bevise, at du er i stand til selvstændigt og uden indblanding at køre bilen.

 3. Den prøvesagkyndige ønsker at se en flydende og initiativrig kørsel, ikke for forsigtig, og ikke for frisk.

 4. Kørslen kan omfatte vigepligter, rundkørsler, vendinger, motorvejskørsel, landevejskørsel og parkeringsmanøvrer.

 5. En teori og køreprøve kan aflyses 7 hverdage før. Det kan ikke ske telefonisk.

Oplysninger vedrørende lovkrav
Oplysninger omrking undervisning & rettigheder kan findes ved henvendelse til:
Rigspolitiet, National Beredskabs Enhed:
Juridisk Sekretariat,

Polititorvet 14,

1780 Kbh. V